Biografie Pierre Bayle

Franse filosoof Pierre Bayle

De Franse filosoof Pierre Bayle (1647-1706) was de zoon van een dominee, maar hij volgde ondanks dit toch een opleiding bij de Jezuïeten in Toulouse. In 1669 bekeerde pierre Bayle zich tot het katholieke geloof, maar een jaar later was Pierre Bayle alweer protestant.

Afstand van religieuze uitgangspunten

Pierre Bayle was professor in de filosofie in Sedan en werd in 1681 aangesteld als professor in de filosofie en geschiedenis aan de pas opgerichte Illustere school in Rotterdam.

Als vrije denker was Pierre Bayle een voorstander van absolute tolerantie. Hij wees geloof niet af, maar bracht wel een strenge scheiding aan tussen wetenschap en geloof. Doordat Pierre Bayle in zijn geschriften, naar de mening van de universiteit, te veel afstand nam van religieuze uitgangspunten, kwam in 1693 een einde aan zijn benoeming in Rotterdam.

Belangrijkste werk van Pierre Bayle

Inhet jaar 1697 verscheen het belangrijkste werk van Pierre Bayle: ‘Dictionaire historique et critique’.