Pierre Bayle

Pierre Bayle is geboren op 18 november 1647 in de stad Rotterdam. Pierre Bayle was een Frans wijsgeer en schrijver die vooral bekend is om zijn Dictionaire historique et critique uit het jaar 1697.

Hij hield zich voornamelijk bezig met het bestrijden van bijgeloof en vond dat niet te scheiden van geloof. In zijn tolerantie ging hij verder dan menigeen ook ketters vielen daaronder. Pierre Bayle geldt als een van de belangrijkste voorlopers van de Verlichting, omdat hij redelijk en kritisch als synoniemen opvatten. maar Pierre Bayle was een tegenstander van het socinianisme.

Bekijk hier de hele biografie van Pierre Bayle